Voorwaarden & privacy

Hier leest u van Keep Alive Tours:
– A) de privacy-regeling
– B) de algemene voorwaarden en – heel belangrijk – de sfeer en touch van de reizen
– C) over de STO-reisgarantie
– D) en die STO-Garantieregeling kan enkel als lid van de VvKR.


A) PRIVACYREGELING

KeepAliveTours heeft deze privacyverklaring leesbaar opgesteld, want we nemen uw privacy zeer serieus.
Hieronder leest u hoe we binnen onze organisatie met persoonlijke informatie omgaan.

Verbindingen

Alle communicatie op onze website en via onze e-mail gaat via een beveiligde, versleutelde SSL-verbinding.

Omgang met gegevens

Alle gegevens die we bij KeepAliveTours verzamelen, worden strikt vertrouwelijk bewaard en dus niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, en ook niet op een andere manier openbaar gemaakt. De informatie die u KeepAliveTours geeft, wordt behandeld met de grootst mogelijke zorg. KeepAliveTours deelt wél noodzakelijke persoonlijke (boekings)informatie
met uitvoerende, technische en marketingpartners, touroperators en organisatoren. Op verzoek (zie Contact) kunnen we een overzicht van relevante partners leveren.

Registratie

Onze registratie- en boekingsformulieren vragen u als gebruiker om ons te voorzien van persoonsinformatie (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer). We registreren persoonsgegevens om boekingen te kunnen (laten) uitvoeren en om op maat redactionele en commerciële informatie te leveren aan u, onze bezoeker.

IP-adres

We gebruiken uw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. IP-adressen gebruiken we ook om bezoekers te herkennen en onze marketingactiviteiten te meten en optimaliseren.

Cookies

Onze site maakt gebruik van zogeheten cookies: een standaard-internettechnologie die het ons mogelijk maakt om bepaalde login-informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Ook gebruiken we cookies om onze marketingactiviteiten te meten en optimaliseren. We gebruiken cookies niet om personen te identificeren, maar slechts apparaten. Elke bezoeker kan zijn/haar computer, telefoon of tablet zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Een handig overzicht en uitleg van de Consumentenbond vindt u hier.

Externe links

Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot KeepAliveTours behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken van zulke sites en ook niet voor hun site-inhoud.

Verwijderen van gegevens

Natuurlijk kunt u KeepAliveTours verzoeken om u als geregistreerde bezoeker (en dus uw persoonsgegevens) uit onze database te verwijderen of aan te passen. Zie onder (Contact) hoe u uw verzoek kunt sturen.

Contact

Hebt u nog vragen over deze privacyverklaring, wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen, neem dan contact op via info@keepalivetours.com


B) ALGEMENE VOORWAARDEN

Premisse 1: accommodatie & groepsgrootte & sfeer & touch
Accommodaties op onze reizen zijn met zorg uitgekozen, en de mensen kennen we vaak persoonlijk. Dat wil niet zeggen dat ze enkel luxe zijn of 5 sterren, want we kijken vooral naar echtheid, vriendelijke sfeer, verbondenheid lokaal, service, gastvrijheid, ligging, comfort. Bewust maken we geen gebruik van al te toeristische gelegenheden en helemaal niet van grote hotelketens. Wel van sfeervolle en landelijke accommodaties. Het kan top-10 in Sardinië zijn, het kan huiselijk zijn. Heeft de reis een thema, bijvoorbeeld verbonden met een Blue Zone – gezond 100 – element,
dan kan afgeweken worden van het standaardprogramma of menu dat een accommodatie aanbiedt, ter illustratie van dat thema. Dit soort afwijkingen worden van te voren besproken
ook op presentatie-avonden en/of in een privégesprek voor boeking c.q. boeking. Bij groepsreizen slaapt men in principe in tweepersoonskamers, in principe altijd met eigen bed en samen met iemand van hetzelfde geslacht, behoudens uitdrukkelijke wensen en onderling goedvinden. Geef uitdrukkelijke wens om een eenpersoonskamer te hebben van tevoren aan; zo’n kamer kost in de regel meer. Klikt het bij de kamerindeling echt niet, dan doen we meer dan maar ook enkel ons bést om onderling te schuiven. Keep Alive Tours gaat op pad bij minimaal 4 deelnemers, en maximaal 12. Dat is extra goed voor het contact lokaal, ook met de bevolking. Door het kleinschalige karakter is er ruimte voor persoonlijke en spontane toevoegingen, en komen we ook makkelijker binnen bij bijzondere mensen en plekken. Ook biedt Keep Alive Tours individuele reizen aan; daarbij reis je zelf, met z’n tweeën of in een eigen groepje.

Premisse 2: medische klachten (gehad)?  
Hebt u medische klachten? Gehad? Die uw mobiliteit beïnvloeden? Sardinië is nergens echt vlak zoals Holland, en zijn ook geen Hollandse stoepen. Af en toe klimmen we een laag muurtje over, veilig, elkaar begeleidend. Ook kunnen de wegen zeer bochtig zijn, dus laat het weten als u heel snel wagenziek bent? Bent u echt minder mobiel, of twijfelt u, neem dan a.u.b. contact ons om dit persoonlijk te bespreken. Samen bekijken we wat de mogelijkheden voor u zijn. Is uw mobiliteit beperkt en staat er in een groepsreis een fysieke excursie gepland, hou dan ook zelf de regie
wat betreft uw grenzen: u hoeft nooit altijd voor 100% mee te doen en u kunt zelfs een excursie overslaan en op de accommodatie blijven of op een andere afgesproken plek.

Premisse 3: een reis boeken
Boek a.u.b. via de website. Is het boekingsproces niet overzichtelijk, bel dan even 0031-6-11 33 45 11, of mail naar info@keepalivetours.com. We helpen u graag!

Premisse 4: boeken is niet vrijblijvend
Hebt u via onze website of telefonisch geboekt, dan kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Hou tijdens het boeken rekening met twee mogelijkheden
– De reis die u boekt is direct akkoord en bevestigd; u krijgt dezelfde dag uw reisovereenkomst per e-mail.
– De reis die u boekt (of onderdelen ervan) moeten wij eerst aanvragen. Hebben wij de reis kunnen regelen volgens uw wensen, dan is uw boeking definitief en ontvangt u automatisch de reisovereenkomst per e-mail (vaak na 1 tot 10 werkdagen). Zit een accommodatie vol, dan boeken wij een gelijkwaardig alternatief voor u. Het definitieve reisschema vind u op uw reisovereenkomst/-nota. Zijn bepaalde programmaonderdelen of accommodaties niet te bevestigen, of niet tegen dezelfde prijs, dan nemen wij contact met u op en overleggen we over alternatieven.

C) ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Reisovereenkomst
  1a. De reisovereenkomst is totstandgekomen bij aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger. Bij schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier als de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
  1b. Een reiziger die namens of voor (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
  2. Boeking
  De boeking van een reis geschiedt door het ingevulde inschrijfformulier te sturen/mailen naar Keep Alive Tours. De boeking van de reis is definitief bij ontvangst van het inschrijfformulier door Keep Alive Tours. Binnen acht dagen ontvangt de reiziger een boekingsbevestiging. De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking te laten weten.
  3. Betaling
  1. Nederlands: Garantieregeling STO Garant. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Keep Alive Tours gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
  Bij elk (reis)aanbod van Keep Alive Tours wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
  Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Keep Alive Tours, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Keep Alive Tours niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.
  Engels:
  STO Garant Guarantee Scheme In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, Keep Alive Tours makes use of the guarantee scheme provided by STO Garant. You can check that this is the case by visiting STO Garant’s website and verifying that the organisation is listed as a participant (www.sto-garant.nl/en/members). You can find all information relating to STO Garant at www.sto-garant.nl/en.
  Whether STO Garant’s guarantee applies to a particular (travel) offer made by Keep Alive Tours is clearly stated for that offer. The Guarantee Scheme specifies what the guarantee covers and which conditions apply. You can find the Guarantee Scheme on STO Garant’s website (www.sto-garant.nl/en/downloads).If STO Garant’s guarantee applies to your booking, you do not pay the booking sum to [company name] but instead into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo Escrow, a payment services provider registered with De Nederlandsche Bank (DNB) and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). This trust account holds your payment in reserve until the trip booked has come to an end. If services are not supplied (in full and/or on time) due to the financial insolvency of [company name], STO Garant implements the guarantee. The Guarantee Scheme details how you can make a claim under the guarantee in such cases.
  Duits:
  Das Garantiesystem von STO Garant. Um der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsverpflichtung zu entsprechen, nutzt Keep Alive Tours STO Garant für alle Pauschalreisen. Sie können dies auf der Teilnehmerseite von STO Garant überprüfen (www.sto-garant.nl/de/teilnehmer). Weitere Informationen über STO Garant stehen auf der Website www.sto-garant.nl/de.
  Bei jedem (Reise-)Angebot von Keep Alive Tours wird für Sie deutlich angeführt, ob die Garantie von STO Garant anwendbar ist. In der Beschreibung des Garantiesystems erfahren Sie, was zum Leistungsumfang der Garantie gehört und welche Bedingungen dabei gelten. Dieses Garantiesystem steht auf der Website von STO Garant www.sto-garant.nl/de/downloads.
  Wenn die Garantie von STO Garant für Ihre Buchung anwendbar ist, entrichten Sie den Reisebetrag nicht Keep Alive Tours, sondern zahlen ihn auf das Anderkonto der Stichting Derdengelden Certo Escrow ein, einem bei De Nederlandsche Bank (DNB, der niederländischen Zentralbank) und der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte) eingetragenen Zahlungsdienstleister. Diese Stiftung für Anderkonten garantiert Ihnen Ihren Reisebetrag bis zum Ende Ihrer Buchung. Werden aufgrund einer finanziellen Schieflage von Keep Alive Tours Leistungen nicht (vollständig und/oder rechtzeitig) erbracht, übernimmt STO Garant die Garantie. Der Garantieregelung entnehmen Sie, wie Sie Ihre Ansprüche in so einer Situation geltend machen.U betaalt de reissom niet aan KeepAliveTours maar op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow beheert deze Stichting. De reissom die u op de rekening van deze Stichting betaalt, blijft van u tot 1 dag na afloop van uw vakantie en is voor Keep Alive Tours niet bereikbaar. Ook in geval van financieel onvermogen van KeepAliveTours kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Één dag na afloop van uw vakantie maakt de Stichting de reissom over aan Keep Alive Tours. De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse Bank. Nadat u van KeepAliveTours een bevestiging/factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging waarin u gevraagd wordt in te loggen op het beveiligde gedeelte van hun site. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van de restantreissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag voor vertrek op de rekening dient te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt KeepAliveTours zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast. Zelfs al kwam KeepAliveTours in surseance van betaling of ging ze failliet, dan zal de SDCE uw geld NIET overmaken op de rekening van KeepAliveTours, maar overmaken op de rekening van de Stichting Take Over (STO). Indien u nog niet op reis bent zal de STO de betaalde reisgelden naar u terug overmaken. Bent u al onderweg dan zal STO er voor zorgen dat u of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt of dat u uw reis kunt afmaken of dat u naar huis kunt terugkeren. Wij houden erg van transparantie. Daarom zijn alle kosten op de factuur vermeld.
  Ter aanvulling

  • Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
  • U kunt te allen tijde uw transactie tot betalen stopzetten. De STO zal dan kijken of de reden tot stopzetting te maken heeft met (dreigend) faillissement van KeepAliveTours.
  • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
  • De STO is geen geschillencommissie.
  • KeepAliveTours zorgt er door haar manier van werken voor dat de kans op faillissement zeer klein is.

  1a. Na betaling van de aanbetaling dient het restant van de reissom uiterlijk binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan.
  b. Bij boeking van een reis binnen acht weken voor vertrek dient de gehele reissom binnen acht dagen na ontvangst van de factuur ineens te worden overgeboekt op de rekening van Stichting Escrow.
  c. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisatie.
  d. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Keep Alive Tours zal de reiziger hier telefonisch en schriftelijk op wijzen en de reiziger heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Keep Alive Tours heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
  4. Reissom
  a. De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van de reisorganisator zijn omschreven. b. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren
  5. Reisduur en programma
  Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.
  6. Programmawijzigingen
  Onvoorziene lokale omstandigheden, reisdeelnemersvragen en -verlangens en ook het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmachtsituaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc. De reisorganisator c.q. reisbegeleider zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis zo veel mogelijk behouden zal blijven. Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de groep worden gemaakt. Onderweg kunnen
  aansluitend op het originele programma elementen worden toegevoegd als er affiniteit met het reisthema is of met vragen en verlangens uit de groep.
  7. Annulering door de reiziger
  Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd en de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie:

 2. bij annulering vanaf de 59 tot de 42ste dag vóór de vertrekdag: de aanbetaling
  b. bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
  c. bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
  d. bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 14de dag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
  e. bij annulering vanaf de 14de dag tot de 5de dag vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
  f. bij annulering vanaf de 5de dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom
  g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom Tevens behoren de premies van de verzekeringen, de servicepakketten en de € 15,- boekingskosten ook tot de annuleringskosten
  8. Onvoldoende deelname
  Indien twee weken voor aanvang van de reis het aantal aanmeldingen minder is dan het minimale aantal dat vermeld staat in de publicatie, houdt de reisorganisator zich het recht voor om de reis te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade van welke aard dan ook. De reiziger zal de reeds betaalde reissom onmiddellijk terug betaald krijgen. Of u kunt kosteloos omboeken naar een andere reis. Eventuele reeds gemaakte visum- en/of vaccinatiekosten of zelf aangeschafte vliegtickets zijn voor eigen kosten.
  9. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage
  a. De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
  b. De reisorganisator is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
  c. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
  10. Vaccinaties en medicijnen
  Informatie omtrent visa en vaccinaties wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door de reisorganisatie wordt verstrekt kunnen geen rechten ontleend worden.
  11. Verzekeringen
  De reiziger is verplicht een reisverzekering met inbegrip van een S.O.S. centrale af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen.
  12. Aansprakelijkheid
  a. De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
  b. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  – Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
  – Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
  – Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisatie kunnen worden toegerekend.
  – Overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vluchtschema’s.
  – Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
  – Ziekte van de reiziger
  – Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen
  c. De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.
  d. In geval de reisorganisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.
  e. De aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.
  13. Verplichtingen van de reiziger
  a. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator c.q. de reisbegeleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting. b. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan hij/zij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.
  14. Klachten
  Eventuele klachten dienen altijd eerst met de reisbegeleiding ter plekke te worden besproken. De reisbegeleiding zal altijd serieus daarop ingaan,in een veilige respectvolle sfeer. Indien er er plekke
  geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dan dient de reiziger dat ter plekke aan te geven. Enkel in aanvulling daarop kan de reiziger
  deze klacht binnen vier weken na afloop van de reis schriftelijk indienen dienen bij de reisorganisator. Is een reiziger bij uitzondering meegegaan zonder vooraf
  het hele bedrag reisbedrag te voldoen, dan worden enkel tijdens de reis geuite klachten behandeld.
  15. Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators
  Per per 1 januari 2018 is Keep Alive Tours aangesloten bij STO-reisgarantie; deze staat ervoor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert STO-reisgarantie tijdens uw verblijf uw terugreis indien Keep Alive Tours, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Daartoe draagt Keep Alive Tours per boeking 12 euro per boeking af aan STO. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.
  16. Dossier- en wijzigingskosten
  Keep Alive Tours rekent € 10,- dossierkosten per boeking. Als u alleen een los onderdeel boekt, bijvoorbeeld een vlucht, accommodatie of een excursie, berekenen wij € 25,- kosten per onderdeel per boeking. Voor het wijzigen van een bestaande reservering betaalt u € 50,- wijzigingskosten (voor vliegtickets is dit per maatschappij verschillend)
  17. Prijsvoorbehoud
  Keep Alive Tours Reizen kan eventuele wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), verschuldigde belastingen en heffingen en wisselkoersen door berekenen. Als de BTW-voorschriften worden gewijzigd, past Keep Alive Tours de prijzen aan.
  18. Privacy
  Keep Alive Tours zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het hieronder gepubliceerde privacy & cookies beleid. De gebruiker verklaart de privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.
 3. Persoonsgegevens
  In sommige gevallen komt het voor dat Keep Alive Tours u vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals uw NAW-gegevens, e-mailadres, website etc., bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt als nieuwsbriefabonnee of u wanneer u een reis bij ons afneemt. Hierbij geven we altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Keep Alive Tours.
  20. Wet Bescherming Persoonsgegevens
  De gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Keep Alive Tours zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast verstrekt Keep Alive Tours nooit zonder toestemming gegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. Keep Alive Tours bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.
 4. Toepasselijk recht

Op alle reisovereenkomsten van Keep Alive Tours is het Nederlands recht van toepassing.